Αρχαία Ελληνικά σύμβολα στην νοτια Αμερική.

2016-04-11 20:04

 

 

Για να μην μας λένε ότι οι Ελληνες ταξίδευαν γιαλό γιαλό... 

https://hellasforce.com/2016/04/03/%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1/